Busser eid av Kjell Erik Olaisen

Bilde Regnr Chassis Karosseri Byggeår Selskap Internnummer
Bilde av bussen L-9092 Diamond T Motor Car Company Wergeland & Molland Karrosserifabrikk 1942 Høieruten