Busser eid av L/L Setesdal Bilruter

Bilde Regnr Chassis Karosseri Byggeår Selskap Internnummer
Bilde av bussen I-27324 Scania Føreland 1960 Lutlaget Setesdal Automobilrutor SBR 24