Busser eid av LTF disponeres av DOBHF

Bilde Regnr Chassis Karosseri Byggeår Selskap Internnummer
Bilde av bussen F-5011 Ransomes, Sims and Jefferies Limited HØKA 1938 Drammen kommunale trikk A/S DKT 11