Busser eid av Museumssentret i Salhus ved Erik Småland/Erik Jensen

Bilde Regnr Chassis Karosseri Byggeår Selskap Internnummer
Bilde av bussen R-5755 Volvo Alfred Hartveit Karosserifabrikk 1952 Monrad Matre Transportforretning