Busser eid av RHF Nord-møre og Romsdal?

Bilde Regnr Chassis Karosseri Byggeår Selskap Internnummer
Bilde av bussen T-5769 Reo Speedwagon 121E Gumpen 1948 Angvik Auto