Busser eid av RHF Sogn og Fjordane

Bilde Regnr Chassis Karosseri Byggeår Selskap Internnummer
Bilde av bussen S-359 Chevrolet XBDR   1946 Luster Sanatorium
Bilde av bussen S-1967 Volvo L 234 Arna 1954 Rutebilane i Bremanger
Bilde av bussen S-3136 Volvo B615-05 Lier 1958 Gol-Lærdal-Maristubilene LTD
Bilde av bussen S-7097 Volvo L-43014 Sandane Karosserifabrikk 1964 Johan Rygg
Bilde av bussen S-7038 Mercedes LP 1313/51 Repstad 1968 Firda Billag
Bilde av bussen TV-11916 Volvo BB57-55 Arna 1971 Aurland Kommunale Rutebilar
Bilde av bussen TV-38387 Volvo BB57-55 Vest 1979 Sogn Billag L/L
Bilde av bussen TV-37939 Volvo B58-65 Repstad 1979 Firda Billag
TV-65595 Scania L94IB4X2 Scania Interclassic 2001 Firda Billag