Busser eid av Sjoa Heidal Gammel Teknisk Forening

Bilde Regnr Chassis Karosseri Byggeår Selskap Internnummer
D-25585 Volvo LV128 Tylldalen Snekekrverksted 1946 Olav A. Hokstad