Busser eid av interessegruppa Brødrene Hansens auto

Bilde Regnr Chassis Karosseri Byggeår Selskap Internnummer
Bilde av bussen Z-11504 Volvo B513 Larvik 1946 Øybuss A/L