Navn Lutlaget Setesdal Automobilrutor
Alternativt navn L/L Setesdal Bilruter
Forkortelse SBR
Sted Byglandsfjord/Evjemoen fra 2003
Wikipedia Setesdal Bilruter

Bevarte busser fra Lutlaget Setesdal Automobilrutor:

Bilde Regnr Chassis Karosseri Byggeår Selskap Internnummer
Bilde av bussen I-27324 Scania Føreland 1960 Lutlaget Setesdal Automobilrutor SBR 24

Legg til nytt selskap