Navn Oslo sporveier
Forkortelse OS

Bevarte busser fra Oslo sporveier:

Bilde Regnr Chassis Karosseri Byggeår Selskap Internnummer
Bilde av bussen A-177 Strømmens Værksted Strømmen 1932 Oslo sporveier OS 177
Bilde av bussen A-15745 Strømmens Værksted Strømmen 1939 Oslo sporveier OS 745
Bilde av bussen A-15810 Strømmens Værksted Selvbærende Strømmen 1951 Oslo sporveier OS 810
Bilde av bussen A-15930 Leyland Worldmaster Leyland Royal Tiger 2/1 Strømmen 1958 Oslo sporveier OS 285
Bilde av bussen A-15720 Leyland Worldmaster Leyland Royal Tiger 2/1 VBK 1964 Oslo sporveier OS 720
Bilde av bussen A-15835 Büssing VS110V Büssing Präfekt 13D 1969 Oslo sporveier OS 835
Bilde av bussen DB-40054 Scania CR111M   1974 Oslo sporveier OS 879
Bilde av bussen DC-43251 MAN SL200 MAN SL 200 1977 Oslo sporveier OS 964
Bilde av bussen KZ-29479 Volvo B10m-55 VBK 1981 Oslo sporveier OS 717
Bilde av bussen SR-18712 Volvo B10R Arna 1987 Oslo sporveier OS 793

Legg til nytt selskap